131

जस्लाई जित्नु छैन

उस्लाई हारको के डर ?

जस्लाई केसैको आशा छैन

उस्लाई निराशा के को ?

जिवनको अर्थबोध भएपछी

मिर्तु पराजित हुन्छ स्वोत:

अनी मिर्तुको भय रहदैन

न त जिवन रमाइलोनै लाग्छ

बस जिवन त

प्रत्यक पलपलमा आनन्दित रहन्छ

अहङ्कारको समाप्तीसँगै

प्रेमको पालुवा पलाउछ

बिचार बिचारशुन्य हुन्छ

भावना भावनाबिहिन बन्छ

न शुरु रहन्छ न अन्त्य हुन्छ

जिवन सधै रहिरहन्छ आदी

अनी सुरुवात हुन्छ समादी ।

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s